Mobilne naprave

Sistemi evidentiranja delovnega časa vedno bolj prehajajo na uporabo mobilnih naprav kot medija za evidentiranje, v ta namen pa so se pojavili tudi različni načini uporabe novih tehnologij. Sistem eTM je svoje funkcionalnosti nadgradil z uporabo NFC in BLE tehnologije. V praksi najdemo veliko aplikacij z uporabo NFC (proizvodnja, storitvena dejavnost, logistika). Eden izmed zelo pogostih primerov je uporaba na terenu, kjer se obhodi objektov identificirajo z NFC nalepko. Druga zanimiva stvar pa so tako imenovane BLE točke – to so majhni baterijsko napajani BLE (Bluetooth Low Energy) oddajniki, ki služijo kot nadomestek fizičnega registratorja in uporabnikom dovolijo prijavo preko mobilne aplikacije samo takrat, ko se nahajajo v neposredni bližini oddajnika. S tem se lahko izognemo temu, da bi se zaposleni prijavljali od drugod ali od doma, ko to ni dogovorjeno.

Uporaba je zelo enostavna in poteka preko mobilne aplikacije MiniOffice, ki je na voljo v različici za Android, prav tako pa tudi za operacijski sistem iOS. Uporabnik v praksi odpre aplikacijo, nato v primeru uporabe NFC prisloni mobilno napravo na nalepko, ki jo naprava prebere, ali pa v bližini BLE točke izbere željen dogodek. Dogodki so lahko nastavljivi na določeno lokacijo. V primeru, da BLE točka ni najdena, sistem javi, da nobene točke ni v bližini.

Sistem na osnovi informacije nalepke ali BLE točke ve, katera funkcionalnost ali lokacija je povezana z uporabnikom. V primeru, da ni internetne povezave, aplikacija deluje tudi v “offline” načinu. Ta način pomaga pri območjih kjer je signal slab oz. ga ni. Pripomore pa tudi k zmanjšanju mobilnih stroškov za delavce v tujini.

Dodatna funkcionalnost pa je tudi uporaba mobilne naprave na že obstoječih registratorjih delovnega časa, kjer s primernim čitalcem popolnoma zamenjajo RFID medije, kot so obeski in kartice. Naprava se enostavno prisloni na čitalec ali pa se v neposredni bližini brezkontaktno poveže s posebnimi kretnjami. Možna je tudi uporaba za kontrolo dostopa in odpiranje vrat.

V praksi se je nadgradnja sistema eTM z NFC/BLE tehnologijo pokazala kot zelo uporabna. Uporaba uvaja red in transparentnost na področja, kjer je potrebno ročno beleženje.

  na voljo v Google Play

Brezplačno testiranje eTM

Izpolnite obrazec in nam pošljite vaše povpraševanje. Oglasili se vam bomo v najkrajšem možnem času.