GEO, BLE in NFC točke

Sistemi evidentiranja delovnega časa, vedno bolj prehajajo na uporabo mobilnih naprav kot medij za evidentiranje, s tem pa se so pojavili tudi različni načini za uporabo novih tehnologij v ta namen. Sistem eTM je svoje funkcionalnosti nadgradil z uporabo NFC in BLE tehnologije. V praksi najdemo veliko aplikacij z uporabo NFC (proizvodnja, storitvena dejavnost, logistika). Eden izmed zelo pogostih primerov je uporaba na terenu, kjer se obhodi objektov identificirajo z NFC nalepko.

Druga zanimiva stvar pa so tako imenovane BLE točke, to so majhni baterijsko napajani BLE (Bluetooth Low Energy) oddajniki, ki služijo kot nadomestek fizičnega registratorja in uporabniku dovolijo prijavo preko mobilne aplikacije samo takrat, ko se nahajajo v neposredni bližini le tega, s tem se lahko izognemo, da bi se zaposleni prijavljali od drugod ali od doma, ko to ni dogovorjeno. Uporaba je zelo enostavna in poteka preko mobilne aplikacije MiniOffice, ki obstaja v različici za Android, prav tako pa tudi za operacijski sistem iOS. Uporabnik v praksi odpre aplikacijo, nato v primeru NFC, prisloni mobilno napravo, na nalepko, ki jo naprava prebere ali pa v bližini BLE točke izbere željen dogodek. Dogodki so lahko nastavljivi na določeno lokacijo. V primeru da BLE točka ni najdena sistem javi, da nobene točke ni v bližini.Sistem na osnovi informacije nalepke ali BLE točke ve, katera funkcionalnost ali lokacija je povezana z uporabnikom. V primeru, da ni internetne povezave, aplikacija deluje tudi v offline načinu.

eTM v praksi podpira naslednje funkcionalnosti:

  • NFC/BLE na objektih (primeri oskrbe na domu, varovanje, čistilni servisi, proizvodnja, prijava na delo);
  • NFC/BLE na strojih (proizvodnja, spremljanje opravljenega dela);
  • NFC/BLE na avtomobilih (rezervacija/prevzem, potni nalogi).

V praksi se je nadgradnja sistem eTM z NFC/BLE tehnologijo pokazala kot zelo uporabna. Uporaba uvaja red in transparentnost na področja, kjer je potrebno ročno beleženje.

Možno pa je uporaba samo GEO (GPS) lokacije, ki se lahko omeji na določeno območje ali koordinato. 

Brezplačno testiranje eTM

Izpolnite obrazec in nam pošljite vaše povpraševanje. Oglasili se vam bomo v najkrajšem možnem času.